Västmanlands Spelmansförbund

Föreningen


Västmanlands Spelmansförbund
Org.nr: 878001-4364, Pg-nr: 66 10 12-5
Kontakt: info@vsf.u.se

Medlemsavgiften för ungdomar upp till 20 år är 100 kr.
Över 20 år kostar det 200 kr.
Skicka ett mejl till kassören (se kontakt) om du vill bli medlem.

Förbundets styrelse:
Ordförande: Olof Neverland Westin
Vice ordförande: Christina Bjureland
Sekreterare: Maria Liljeqvist
Kassör: Lars Englund
Bengt-Olov Skottheim

Suppleant: Helena Norman
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Låtkommitté:
Olof Neverland Westin
Carina Normansson
Sonia Serra

Spelledare:
Ingela Ader

Vissektionen:
Majja Neverland

Klicka här om du vill se våra stadgar:


  • Protokoll från årsmöte 2024

  • Protokoll från årsmöte 2023

  • Bilaga till protokoll från årsmöte 2023

  • Protokoll från årsmöte 2021

  • Protokoll från årsmöte 2020

  • Bilaga till protokoll från årsmöte 2020

  • Protokoll från årsmöte 2019

  • Bilaga till protokoll från årsmöte 2019

  • Referat från årsmötet 2018

  • Bilaga till protokoll från årsmöte den 18 mars 2017